Gigantisk gydebanke på vej i Lindenborg Å

Så er projektet med udlægning af 450 tons gydegrus i Lindenborg Å nedstrøms Blåhøl startet. Den 8. marts blev de første 190 ton udlagt. På grund af de særlige forhold der er i området med den bløde engjord, har det været nødvendigt at afvente frostvejret. De udlagte tons gydegrus er kun en tredjedel af al […]

Projekt Gydegrus – Lindenborg Å Sammenslutningen

Sammenslutningen af Sports- og lystfiskeriforeninger ved Lindenborg Å (LS) har nu gennem godt 10 år respekteret, at åens bestand af ørreder nu er selvreproducerende. Bestandsanalyser viser, at udsætning er helt unødvendig. Dette betyder dog ikke, at det ikke kan blive endnu bedre. Der er steder nok i åsystemet, der trænger til en hjælpende hånd. Læs […]