Gydegrusprojektet ved Cykelbroen

Lindenborg Å får nyt liv med anlæggelse af gydebanker På en strækning på ved cykelbroen over Lindenborg Å har vi udført to gydebanker. Formålet med projektet er at forbedre gyde- og opvækstbetingelserne for åens fiskebestand og skabe et mere varieret og naturligt vandløbsmiljø. Vi er meget taknemmelige for den støtte, vi har modtaget fra Nordea […]

Optælling af gydegrubber

Der er nu endelig lavet en registrering af gydebanker i Lindenborg Å fra 2006 – 2023. Se mere i skemaet herunder:

Oversigt over indsamlede fedtfinne prøver

Genetiske analyser af Lindenborg å havørred DTU Aqua har udført genetisk monitering af ørred i en række tilløb til Limfjorden, og har i den forbindelse også analyseret ørreder fanget i Lindenborg å. Prøverne er 61 lystfisker-fangede prøver, primært fanget omkring Håls og Flamsted fra 2018 til 2021. Gennemsnitslængde og -vægt var hhv. 59,7 cm og […]

Lindenborg Å – et havørredmekka

Mange års målrettet indsats gennem pleje af Lindenborg Å og tilløb giver nu tydelige resultater. Efter 75 år med fiskeopdræt, udsætning af yngel og småfisk i alle størrelser, blev Lindenborg Å i 2003 af fiskeribiologerne erklæret selvreproducerende, og al udsætning ophørte. Herefter har den opfølgende indsats, som Lindenborg Å Sammenslutningen har foretaget, drejet sig om […]

Gigantisk gydebanke på vej i Lindenborg Å

Så er projektet med udlægning af 450 tons gydegrus i Lindenborg Å nedstrøms Blåhøl startet. Den 8. marts blev de første 190 ton udlagt. På grund af de særlige forhold der er i området med den bløde engjord, har det været nødvendigt at afvente frostvejret. De udlagte tons gydegrus er kun en tredjedel af al […]

Projekt Gydegrus – Lindenborg Å Sammenslutningen

Sammenslutningen af Sports- og lystfiskeriforeninger ved Lindenborg Å (LS) har nu gennem godt 10 år respekteret, at åens bestand af ørreder nu er selvreproducerende. Bestandsanalyser viser, at udsætning er helt unødvendig. Dette betyder dog ikke, at det ikke kan blive endnu bedre. Der er steder nok i åsystemet, der trænger til en hjælpende hånd. Læs […]