Find din medlemsforening

Vælg den forening som du ønsker at finde flere informationer om herunder (senest opdateret d. 02/12-2021):

Flemming Andersen, Brøndumvej 24, 9520 Skørping fsa60@mail.dk

Tlf: 98 33 93 97
Mobil: 23 37 64 37

 

Michael Hartmann Hansen, Smallegade 16, 9520 Skørping 

mihh@rn.dk

Mobil: 22 88 23 59

Jens Oluf Nielsen

Tlf: 29 93 11 08

Mail: revsfiskeri@gmail.com

Fjellerad Lystfiskeriselskab er en lille forening stiftet i 1923 af forretningsfolk fra Aalborg. Foreningen består i dag fortrinsvis af folk fra lokalområdet. Foreningen har fiskevand på nordsiden af åen nedstrøms Hadsund Landevej. Begrænset medlemstal, optager pt. ikke nye medlemmer. Ingen venteliste.

Kontakt:

Thomas Christensen

Mobil: 26 74 87 08

Mail: thc@blikroer.dk

 

Flamsted-Gerding Fiskeriselskab er en lille forening, der er dannet af isenkræmmer Harald Buus først i trediverne med en medlemsskare fra Aalborgs handels- og forretningsstand. Selskabet i dag er en sammensmeltning af oprindelig to selvstændige foreninger: Flamsted og Gerding, samlet engang i 1950’erne. Selskabets interesseområde ligger i det naturskønne parti af ådalen mellem Rise Bakker og Haals bro. Medlemstallet ligger fast på max. 30 medlemmer. Normalt rekrutteres ny medlemmer med stillere fra siddende medlemmer. I de seneste år er der dog optaget medlemmer direkte fra en venteliste. Så, har du lyst til fiskeri i fredfyldt område sammen med patinerede lystfiskere med respekt for den natur, de selv er en del af, så er du velkommen til at sende en ansøgning til formanden på schaap@mail.tele.dk . På gensyn!

Kontakt:

Bjarne Christensen, Brunagervej 18, 9530 Støvring

Mail: bjarne.christensen06@gmail.com

Mobil: 25 26 93 72

Haalsbro Fiskerikonsortium blev stiftet i 1947. Konsortiet har 4 km fiskevand omkring Haalsbro og må max. have 40 medlemmer. Der er ingen venteliste, rekruttering af nye medlemmer sker på anbefaling, og man må i givet fald påregne flere års ventetid. Det anbefales at ringe til formanden, hvis man er interesseret i fiskeriet på denne spændende strækning.

Kontakt:

Jan Nielsen

Mail: nielsen9280@gmail.com

Tlf: 27 77 90 34

Foreningen grundlagt omkring 1992 på “ruinerne” af et tidligere, meget gammelt fiskeriselskab. Foreningen har ca. 2,5 km fiskevand, men efter overenskomst med lodsejerne kun 16 medlemmer. Der er kun ringe udskiftning på grund af den vidunderlige natur i ådalen, man kan dog blive skrevet op til medlemskab.

Kontakt:
Morten Vangsted, Møllevej 16 9530 Støvring morten.vangsted@mail.dk

Tlf: 98 37 40 51
Mobil: 20 18 54 62

Kongerslev-Komdrup og Omegns Lystfiskeriforening startede i 1936 af gdr. Niels Eriksen fra Komdrup, uddeler Alfred Rasmussen fra Kongerslev og murermester Nielsen formentlig også fra Kongerslev. Foreningen blev startet som følge af en udstykning af Refnæs Gods, hvor der blev bygget 4 statsejendomme, samt solgt nogle engparceller til lokale gårdmænd. I dag har foreningen 5 stykker langs Lindenborg å øst for Skibsted–Lyngby å’s udløb i Lindenborg å, samt østsiden af Skibsted-Lyngby å fra udløbet til amtsvejen ved Dollerup. Optagelse sker kun ved skriftlig ansøgning til foreningen.

Kontakt:

Søren Sloth, Østergårdsvej 7, 9292 Kongerslev

Mail: soeren48sloth@gmail.com

Tlf: 40447504

Foreningen er Sammenslutningens største forening og måske også den ældste ved åen. Foreningen råder over ca. 28,5 km. fiskevand, fordelt med vand ved Skørping Holme – Volsted og på den yderste del af åen fra Gudumlund og ud mod Limfjorden. Med så meget fiskevand er der mulighed for mangeartede naturoplevelser fra skov til åbent land, herunder at støde på de mange forskellige dyr og fugle som trives i disse naturtyper. Foreningens medlemmer råder over 6 hytter ved åen og et klublokale i Aalborg hvor der afholdes klubaftner, fluebinding m.m.

Foreningen har vedtaget et medlemsloft på 425 medlemmer, indtil loftet nås er der løbende optag af nye medlemmer, efterfølgende optages man på venteliste.

Kontakt:

Torben Buchardt Jensen

Tlf: 30 98 77 01

Mail: torbenbuchardt@icloud.com

Sammenslutningens næststørste forening. Foreningen råder over 6 km fiskevand i Gravlevdalen, som er noget af Himmerlands smukkeste natur. Her kan du fiske med udsigt til Rebild Bakker eller Rold Skovs krogede bøge. Strækningen er opdelt i flere dele, både dagkortstykker og strækninger forbeholdt medlemmerne. Foreningen optager i øjeblikket nye medlemmer, henvendelse til kasserer Andreas Reinau, Tlf.: 2362 8279, kasserer@stovring-lystfisk.dk

Kontakt:

Peter Hjort Jensen,Stentoften 28,9520 Skørping formand@stovring-lystfisk.dk

Tlf: 98 39 29 74
Mobil: 28 55 13 14

Se mere på: https://www.stovring-lystfisk.dk/ 

 

Vaarst Fjellerad Fiskeriforening er en forening drevet af og med lokale kræfter. Der er pt. 45 medlemmer i foreningen, hvoraf ca 10% er juniorer. Der optages primært folk fra lokalområdet som medlemmer og vi har en konstant venteliste på medlemskab.

Kontakt:

Leif Laustsen

Tlf: 40 88 65 04

Mail: leif3238@gisk.dk

Vil du vide mere om sammenslutningen?

Her kan blandt andet læse mere om bestyrelsen, vedtægter, mm.