Gigantisk gydebanke på vej i Lindenborg Å

Så er projektet med udlægning af 450 tons gydegrus i Lindenborg Å nedstrøms Blåhøl startet. Den 8. marts blev de første 190 ton udlagt. På grund af de særlige forhold der er i området med den bløde engjord, har det været nødvendigt at afvente frostvejret. De udlagte tons gydegrus er kun en tredjedel af al den grus der skal udlægges, du har derfor stadig en god mulighed for at hjælpe til. Slutresultatet bliver 3 gydebanker i åens fulde bredde (12 m) og 25 m lange, i alt 900 m2 gydeplads.

Projektet er Sammenslutningens hidtil mest omkostningskrævende projekt. Derfor er det glædeligt med den store støtte som projektet har fået fra Nordea Fonden og Spar Nord Fonden. Uden deres støtte ville projektet have været svært at gennemføre.

Desværre ser det nu ud til at frostvejret ophører, hvilket kan udskyde den resterende del af opgaven. Samtidigt er der problemer med leveringen af gruset, hvor frosten desværre har en uheldig indflydelse.Hvis du har lyst til at gi en hånd med, når sidste etape løber af stablen, så kontakt din forenings formand eller et medlem af åplejeudvalget.