Gydegrusprojektet ved Cykelbroen

Lindenborg Å får nyt liv med anlæggelse af gydebanker


På en strækning på ved cykelbroen over Lindenborg Å har vi udført to gydebanker. Formålet med projektet er at forbedre gyde- og opvækstbetingelserne for åens fiskebestand og skabe et mere varieret og naturligt vandløbsmiljø.

Vi er meget taknemmelige for den støtte, vi har modtaget fra Nordea Fonden på 30.000 kr. og Norlys Vækstfond på 40.000 kr. Disse midler har gjort det muligt for os at realisere projektet, og vi er også taknemmelige overfor lodsejere og samarbejdspartnere, der har støttet op omkring projektet.

Vi vil især gerne takke Jens og Bjarne for deres store arbejde med projektet. Bjarne har også bidraget med nogle flotte billeder og en video, som viser, projektet fra start til slut.


Vi ser frem til at se effekten af projektet på fiskebestanden i Lindenborg Å og på det øvrige vandløbsmiljø.

Herunder kan I se videoen, som Bjarne har lavet.

Billedgalleri med flere billeder fra projektet: