Lindenborg Å – et havørredmekka

Mange års målrettet indsats gennem pleje af Lindenborg Å og tilløb giver nu tydelige resultater. Efter 75 år med fiskeopdræt, udsætning af yngel og småfisk i alle størrelser, blev Lindenborg Å i 2003 af fiskeribiologerne erklæret selvreproducerende, og al udsætning ophørte. Herefter har den opfølgende indsats, som Lindenborg Å Sammenslutningen har foretaget, drejet sig om vandløbsforbedring og gydegrusprojekter, med det mål at skabe endnu bedre forhold for havørredernes opvækst- og gydemuligheder i åen. De seneste indsamlinger af fangstoplysninger og optællinger af gydebanker viser, at arbejdet nu bærer frugt.