Oprensning af gydebanker i Lindenborg å-systemet

En film af Bjarne Christensen fra oprensningen af gydebankerne i Lindenborg Å. Se mere herunder: