Optælling af gydegrubber

Der er nu endelig lavet en registrering af gydebanker i Lindenborg Å fra 2006 – 2023. Se mere i skemaet herunder:

03-09_gydebanker-2023

03-09_i-alt-optalte-gydebanker-2023