Vandmålere langs lindenborg å

Der findes to lokationer med live-målinger af vandstanden i Lindenborg å. 

Husk at opdatere datoen for den vandmåling du ønsker at se.

Find målingerne herunder:

Lindenborg Bro

Buderupholm