Gydegrusprojektet ved Cykelbroen

Lindenborg Å får nyt liv med anlæggelse af gydebanker På en strækning på ved cykelbroen over Lindenborg Å har vi udført to gydebanker. Formålet med projektet er at forbedre gyde- og opvækstbetingelserne for åens fiskebestand og skabe et mere varieret og naturligt vandløbsmiljø. Vi er meget taknemmelige for den støtte, vi har modtaget fra Nordea […]