Optælling af gydegrubber

Der er nu endelig lavet en registrering af gydebanker i Lindenborg Å fra 2006 – 2023. Se mere i skemaet herunder:

Oversigt over indsamlede fedtfinne prøver

Genetiske analyser af Lindenborg å havørred DTU Aqua har udført genetisk monitering af ørred i en række tilløb til Limfjorden, og har i den forbindelse også analyseret ørreder fanget i Lindenborg å. Prøverne er 61 lystfisker-fangede prøver, primært fanget omkring Håls og Flamsted fra 2018 til 2021. Gennemsnitslængde og -vægt var hhv. 59,7 cm og […]