Projekt Gydegrus – Lindenborg Å Sammenslutningen

Sammenslutningen af Sports- og lystfiskeriforeninger ved Lindenborg Å (LS) har nu gennem godt 10 år respekteret, at åens bestand af ørreder nu er selvreproducerende. Bestandsanalyser viser, at udsætning er helt unødvendig. Dette betyder dog ikke, at det ikke kan blive endnu bedre. Der er steder nok i åsystemet, der trænger til en hjælpende hånd. Læs om Projekt Gydegrus mange delprojekter.

Projektets baggrund
Filosofien bag “Projekt Gydegrus” ligger gemt i situationen efter at biologerne i år 2000 erklærede Lindenborg Å-systemet for næsten selvreproducerende. Udsætningsplanen gav kun grønt lys for udsætning af 1100 stk. ½-års ørrredyngel  (+ evt. ønsket “put and take” udsætning af store fisk over 30 cm).

For at producere selv en så lille mængde yngel som 1100 stk., kræver forskrifterne, at man af genetiske grunde opfisker 25 hanfisk og 25 hunfisk. Erfaring viser, at trods omhyggelig håndtering, er el-befiskning, transport og strygning en stor belastning af de gydemodne ørreder, og der har været episoder, hvor en del af ørrederne ikke overlevede. Næsten alle foreningerne i sammenslutningen enedes derfor om at standse el-befiskningen, fordi stresspåvirkningen, både af de opfiskede gydemodne fisk og af fiskene generelt på en lang strækning af åen, ikke stod mål med den smule yngel, der var nødvendig til udsætning.

Det er Sammenslutningens opfattelse, at el-fiskeri, yngelpleje og udsætning af fisk altid kun er en nødløsning, hvis åens ørredbestand ikke er i stand til at reproducere sig i tilstrækkelig grad. Da Lindenborg Å-systemet ligger meget tæt på dette mål, har Sammenslutningen besluttet at bruge “naturmetoden” og skabe gode gydeforhold de steder i systemet, hvor dette endnu ikke er tilfældet. Tilstrækkelig vandmængde og vandkvalitet i den bæk, der restaureres er naturligvis en forudsætning. Projektet i Skelbæk og Hølbæk var det første skridt, og nye store projekter er fulgt efter. Projekt Gydegrus sker i nært samarbejde med de implicerede myndigheder og med stor hjælp fra DFU.

Og så har LS glæden af flere sponsorer, der finder det relevant at støtte sammenslutningens arbejde med at give en hjælpende hånd til naturen. Tak til dem!